WRITING TASK 2 – TEST 3 CAMBRIDGE IELTS 15
IELTS POWER UP

IELTS POWER UP

WRITING TASK 2 – TEST 3 CAMBRIDGE IELTS 15 – CHỦ ĐỀ ADVERTISING

Home - Writing - WRITING TASK 2 – TEST 3 CAMBRIDGE IELTS 15 – CHỦ ĐỀ ADVERTISING

Writing task 2 – Advertising is extremely successful at persuading us to buy things – bài mẫu band 8

Người viết: thầy Cao Bách (IELTS 8.0)

Test 3 – Cambridge IELTS 15

WRITING TASK 2 – TEST 3 CAMBRIDGE IELTS 15

Topic

Some people say that advertising is extremely successful at persuading us to buy things. Other people think that advertising is so common that we no longer pay attention to it.

Discuss both these views and give your own opinion.

Các ý được chọn để phát triển trong bài

Ý chính 1: Lý do quảng cáo thành công trong việc thuyết phục người mua hàng – do hồi xưa ít nguồn thông tin 

Phân tích phát triển: 

 • Vì sao ít nguồn thông tin lại khiến quảng cáo có sức thuyết phục? -> Vì người tiêu dùng không còn cách nào khác để tiếp cận tin tức về sản phẩm

Ý chính 2: Lý do ngày càng ít người tin quảng cáo – do nội dung lặp lại và thông tin sai lệch

Phân tích phát triển: 

 • Nội dung lặp lại thế nào? -> Tái chế lại các cảnh quay quen thuộc, không thêm ý tưởng mới
 • Thông tin sai lệch thế nào? -> Che giấu khuyết điểm sản phẩm và trưng ra hình ảnh đẹp hơn thực tế

Bảng dịch Việt – Anh

Many suggest that advertising has a major influence on people’s consumption habits, while others believe that widespread advertisements have caused consumers to largely ignore them. While it is true that promotions were highly effective in the past because people’s access to information was limited, they are becoming increasingly less relevant due to repetitiveness and false information.Nhiều người đề nghị rằng việc quảng cáo có sức ảnh hưởng lớn đến thói quen tiêu dùng của mọi người, trong khi một số khác tin rằng những quảng cáo tràn lan đã khiến người tiêu dùng phần lớn làm lơ trước chúng. Đúng là các quảng cáo đã từng có hiệu quả cao trong quá khứ bởi vì sự tiếp cận thông tin của mọi người còn hạn chế, chúng (quảng cáo) đang trở nên ngày càng ít liên quan do sự lặp lại và thông tin sai lệch.
In the past, since there were very few methods for consumers to determine whether a product was worth buying, they were dependent on advertising. Without brochures, leaflets and televised commercials, important information about new products would not reach the larger population, resulting in decreased purchases while increasing the potential of a few well-known products monopolizing the market. If it was not for promotions, people would not be aware of the benefits of personal computers when they were first released, ultimately resulting in a global interest in technological devices that lasted for decades. 
Despite past success, advertising has received much less attention recently. Most audiences claim that promotions nowadays generally recycle outdated imaginary scenarios like long, unrealistically isolated roads regularly featured in car commercials or celebrity endorsements in sporting events without adding original features. Misinformation is another reason for consumers’ aversion to advertisements: many flaws and defects of the real product are deliberately concealed to present a more desirable image, causing many consumers to become infuriated when their purchase did not work as advertised. Fast food is a prime example as advertising shows well-presented dishes while the actual food often looks less than palatable.
Trong quá khứ, bởi vì đã có rất ít phương pháp để người tiêu dùng quyết định liệu một sản phẩm có đáng mua không, họ đã phải lệ thuộc vào quảng cáo. Không có brochure, tờ rơi và quảng cáo truyền hình, thông tin quan trọng về các sản phẩm mới sẽ không chạm đến phần lớn dân số, dẫn đến giảm việc mua trong khi tăng tiềm năng một số sản phẩm nổi tiếng chiếm độc quyền thị trường. Nếu không nhờ có quảng cáo, người ta đã không nhận thức được các lợi ích của máy tính cá nhân khi chúng được tung ra, cuối cùng dẫn đến một mối quan tâm toàn cầu với các thiết bị công nghệ (mà đã) kéo dài hàng thập kỷ. 
Bên cạnh sự thành công trong quá khứ, việc quảng cáo đã nhận được rất ít sự quan tâm gần đây (so với khi xưa). D(a số các khán giả nói rằng các quảng cáo ngày nay thường tái chế lại các tình huống giả tưởng cũ kỹ như các con đường dài, biệt lập vắng vẻ một cách không thực tế thường thấy trong các quảng cáo xe hơi hoặc sự ủng hộ của người nổi tiếng trong các sự kiện thể thao mà không thêm vào các nội dung mới, nguyên bản. Thông tin sai lệch là một lý do nữa cho việc khán giả tránh né quảng cáo: nhiều lỗi và sai sót của sản phẩm thật thì bị che giấu đi một cách cố tình để trưng bày ra hình ảnh thu hút, khiến nhiều người tiêu dùng trở nên tức giận khi sản phẩm mua về đã không hoạt động như quảng cáo. Thức ăn nhanh là một ví dụ điển hình khi quảng cáo đưa ra các món ăn được trình bày đẹp trong khi thức ăn thật thường trông kém hấp dẫn.
In conclusion, while advertisements’ monopoly on information helped succeed in persuading audiences to buy in the past, their lack of originality and misleading nature have gradually eroded consumers’ faith.Kết luận, dù thế độc quyền thông tin của quảng cáo đã giúp thành công trong việc thuyết phục khán giả mua sắm trong quá khứ, việc thiếu sự mới mẻ và bản chất dẫn dắt sai lệch của chúng (quảng cáo) đã dần xói mòn niềm tin của khách hàng.

Bài hoàn chỉnh

Many suggest that advertising has a major influence on people’s consumption habits, while others believe that widespread advertisements have caused consumers to largely ignore them. While it is true that promotions were highly effective in the past because people’s access to information was limited, they are becoming increasingly less relevant due to repetitiveness and false information. 

In the past, since there were very few methods for consumers to determine whether a product was worth buying, they were dependent on advertising. Without brochures, leaflets and televised commercials, important information about new products would not reach the larger population, resulting in decreased purchases while increasing the potential of a few well-known products monopolizing the market. If it was not for promotions, people would not be aware of the benefits of personal computers when they were first released, ultimately resulting in a global interest in technological devices that lasted for decades. 

Despite past success, advertising has received much less attention recently. Most audiences claim that promotions nowadays generally recycle outdated imaginary scenarios like long, unrealistically isolated roads regularly featured in car commercials or celebrity endorsements in sporting events without adding original features. Misinformation is another reason for consumers’ aversion to advertisements: many flaws and defects of the real product are deliberately concealed to present a more desirable image, causing many consumers to become infuriated when their purchase did not work as advertised. Fast food is a prime example as advertising shows well-presented dishes while the actual food often looks less than palatable. In conclusion, while advertisements’ monopoly on information helped succeed in persuading audiences to buy in the past, their lack of originality and misleading nature have gradually eroded consumers’ faith.

278 words – 40 mins

Xem thêm:

Word list

 • Has a major influence: có sức ảnh hưởng lớn
 • Advertisement = advertising = promotion = commercial: quảng cáo 
 • Monopoly (n): thế độc quyền – Monopolizing the market: giành độc quyền/thâu tóm thị trường
 • Aversion to: sự tránh né, không thích (cái gì đó)
 • Flaw = defect: lỗi, khiếm khuyết
 • Deliberately (adv): một cách cố tình, có chủ ý
 • Become infuriated: trở nên tức giận 
 • Palatable (adj): hấp dẫn (dùng cho thức ăn)
 • Persuade (v): thuyết phục
 • Erode (v): xói mòn

Bài này đã được Mr. Bách nhờ Ex-examiner chấm với các tiêu chí đạt điểm như sau:

Task achievementCohesion & CoherenceLexical rangeGrammar
8888
Khóa học IELTS 4 Kỹ Năng
khoa-luyen-viet-chuyen-sau
Khóa học Writing Masterclass
khoa-hoc-luyen-noi-chuyen-sau-IELTS-Power-Up
Khóa học Speaking Masterclass

Bạn gặp KHÓ KHĂN trong khi TỰ HỌC?
Bạn TRẦY TRẬT với 2 kỹ năng khó nhằn là WRITING & SPEAKING?

Các khóa học IELTS 4 Kỹ Năng, Writing Masterclass, Speaking Masterclass sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn!