WRITING TASK 2 – TEST 4 CAMBRIDGE IELTS 14 – CHỦ ĐỀ WORK
IELTS POWER UP

IELTS POWER UP

WRITING TASK 2 – TEST 4 CAMBRIDGE IELTS 14 – CHỦ ĐỀ WORK

Home - Writing - WRITING TASK 2 – TEST 4 CAMBRIDGE IELTS 14 – CHỦ ĐỀ WORK

Writing task 2 – Nowadays many people choose to be self-employed – bài mẫu band 8

Người viết: thầy Cao Bách (IELTS 8.0)

Writing – Test 4 – Cambridge IELTS 14

WRITING TASK 2 – TEST 4 CAMBRIDGE IELTS 14 – CHỦ ĐỀ WORK

Topic

Nowadays, many people choose to be self-employed, rather than to work for a company or organisation. Why might this be the case? What could be the disadvantage of being self-employed?

Các ý được chọn để phát triển trong bài

Ý chính 1: Người ta chọn làm việc tự do vì muốn kiểm soát thời gian hiệu quả

Phân tích phát triển: 

 • Vì sao làm việc tự do lại cho phép kiểm soát thời gian hiệu quả? -> Vì không phải lệ thuộc vào lịch làm việc của cấp trên
 • Điều này dẫn tới cái gì? -> Dẫn tới tăng hiệu suất 
 • Vì sao tăng hiệu suất? -> Vì người làm tự do có thể chọn giờ làm phù hợp nhất với mình

Ý chính 2: Bất lợi của làm việc tự do là thu nhập không ổn định

Phân tích phát triển: 

 • Vì sao thu nhập không ổn định? -> Vì phỉ phụ thuộc nhu cầu của thị trường
 • Vì sao điều này không tốt? -> Vì sẽ rất dễ thất nghiệp nhanh chóng, trong khi người làm công ty thì được công ty bảo đảm lương

Bảng dịch Việt – Anh

Nowadays, it is common for people to work independently instead of committing themselves to permanent jobs at corporations. The rise of self-employment can be attributed to a desire for total control of one’s schedule, despite the potential drawback of unstable income.Ngày nay, điều thường thấy/phổ biến là mọi người làm việc một cách độc lập thay vì cam kết bản thân họ với những công việc lâu dài ở các tập đoàn/công ty. Sự trỗi dậy của nghề tự do là do nhu cầu kiểm soát toàn diện lịch làm việc của mỗi người, dù có điểm bất lợi tiềm ẩn  là thu nhập không ổn định.
When people choose to work for themselves, they are afforded the ability to proactively manage their time throughout the day without being dependent on pre-made schedules given by employers. Such freedom of time management leads to increased productivity as people are able to pick the most effective work hours. In recent years, I have witnessed an increasingly high number of co-workers from large corporations who quit their corporate jobs to become freelancers in their respective fields, all of whom later expressed great satisfaction at being more efficient as well as having much more free time.
     Regardless of the considerable freedom that self-employment brings, it is still an unpredictable career due to its often unsteady income. While companies are responsible to secure stable jobs and salary for workers, those who work without contracts are afforded no such security as their income is dependent on the market, which fluctuates wildly with supply and demand. Freelancers may enjoy great benefits one day only to be unemployed the next. Many of my friends who worked as independent real estate brokers reaped major wealth in the past but later went bankrupt during the housing crisis in 2008, while those employed by housing firms were protected by their organizations.
Khi mọi người chọn làm việc vì chính bản thân họ, họ có được khả năng chủ động kiểm soát thời gian trong suốt một ngày mà không bị lệ thuộc vào các lịch làm việc làm sẵn do chủ lao động đưa ra. Sự tự do quản lý thời gian này dẫn tới nâng cao hiệu suất vì người ta có thể chọn ra những giờ làm việc hiệu quả nhất. Trong những năm gần đây, tôi đã chứng kiến một số lượng ngày càng lớn các đồng nghiệp từ các tập đoàn lớn nghỉ việc để trở thành người làm việc tự do ở các lĩnh vực (tương ứng) của họ, tất cả bọn họ sau này thể hiện sự thỏa mãn to lớn vì làm hiệu quả hơn đồng thời có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. 
Bên cạnh sự tự do đáng kể mà nghề tự do đem lại, đây vẫn là một sự nghiệp không lường trước được vì thu nhập của việc này không ổn định. Khi các công ty chịu trách nhiệm đảm bảo công việc và lương ổn định cho người lao động, những người làm việc không hợp đồng thì không có được sự đảm bảo này vì thu nhập của họ thì lệ thuộc vào thị trường, vốn dao động thất thường theo cung và cầu. Người làm nghề tự do có thể tận hưởng phúc lợi to lớn hôm nay để rồi ngày may trở nên thất nghiệp. Nhiều người bạn của tôi làm môi giới địa ốc/bất động sản tự do đã gặt hái được tiền của lớn trong quá khứ nhưng sau đó bị phá sản trong cơn khủng hoảng nhà đất năm 2008, trong khi những người làm việc ở các công ty địa ốc thì được bảo vệ bởi tổ chức của họ.
In conclusion, self-employment provides people with the freedom to work as they deemed appropriate at the cost of steady income. Working independently is a high risk, high reward career choice that is not universally ideal and should be considered carefully.Kết lại, nghề tự do đem lại cho người ta sự tự do làm việc theo cách họ cho là phù hợp với cái giá phải trả là thu nhập ổn định. Làm việc một cách độc lập là một lựa chọn sự nghiệp nhiều rủi ro nhưng khả năng thành công lớn và nên được suy xét cẩn thận.
WRITING TASK 2 – TEST 4 CAMBRIDGE IELTS 14 – CHỦ ĐỀ WORK

Bài hoàn chỉnh

Nowadays, it is common for people to work independently instead of committing themselves to permanent jobs at corporations. The rise of self-employment can be attributed to a desire for total control of one’s schedule, despite the potential drawback of unstable income.

When people choose to work for themselves, they are afforded the ability to proactively manage their time throughout the day without being dependent on pre-made schedules given by employers. Such freedom of time management leads to increased productivity as people are able to pick the most effective work hours. In recent years, I have witnessed an increasingly high number of co-workers from corporations who quit their corporate jobs to become freelancers in their respective fields, all of whom later expressed great satisfaction at being more efficient as well as having much more free time.

Regardless of the considerable freedom that self-employment brings, it is still an unpredictable career due to its often unsteady income. While companies are responsible to secure stable jobs and salary for workers, those who work without contracts are afforded no such security as their income is dependent on the market, which fluctuates wildly with supply and demand. Freelancers may enjoy great benefits one day only to be unemployed the next. Many of my friends who worked as independent real estate brokers reaped major wealth in the past but later went bankrupt during the housing crisis in 2008, while those employed by housing firms were protected by their organizations.

In conclusion, self-employment provides people with the freedom to work as they deemed appropriate at the cost of steady income. Working independently is a high risk, high reward career choice that is not universally ideal and should be considered carefully.    

283 words – 38 mins

Chủ đề IELTS Writing task 2:

Word list

 • Permanent: vĩnh cửu, lâu dài
 • Self-employment = the self-employed = freelancer = those who work for themselves = those who work without contracts 
 • Proactively/proactive = active: chủ động
 • Dependent on: lệ thuộc vào 
 • Unpredictable: không đoán trước được, bất định 
 • As [pronoun] deemed appropriate: cho rằng phù hợp

Bài này đã được IELTS Power Up nhờ Ex-examiner chấm với các tiêu chí đạt điểm như sau:

Task achievementCohesion & CoherenceLexical rangeGrammar
8889
Khóa học IELTS 4 Kỹ Năng
khoa-luyen-viet-chuyen-sau
Khóa học Writing Masterclass
khoa-hoc-luyen-noi-chuyen-sau-IELTS-Power-Up
Khóa học Speaking Masterclass

Bạn gặp KHÓ KHĂN trong khi TỰ HỌC?
Bạn TRẦY TRẬT với 2 kỹ năng khó nhằn là WRITING & SPEAKING?

Các khóa học IELTS 4 Kỹ Năng, Writing Masterclass, Speaking Masterclass sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn!