WRITING TASK 2 – TEST 1 CAMBRIDGE IELTS 14 – CHỦ ĐỀ PERSONALITY DEVELOPMENT
IELTS POWER UP

IELTS POWER UP

WRITING TASK 2 – TEST 1 CAMBRIDGE IELTS 14 – CHỦ ĐỀ PERSONALITY DEVELOPMENT

Home - Writing - WRITING TASK 2 – TEST 1 CAMBRIDGE IELTS 14 – CHỦ ĐỀ PERSONALITY DEVELOPMENT

Writing task 2 – Accept a bad situation, such as an unsatisfactory job or shortage of money or improve such situations – bài mẫu band 7-8

Người viết: thầy Cao Bách (IELTS 8.0)

Test 1 – Cambridge IELTS 14

Topic

Some people believe that it is best to accept a bad situation, such as an unsatisfactory job or shortage of money. Others argue that it is better to try and improve such situations.

Discuss both these views and give your own opinion.

Các ý được chọn để phát triển trong bài

Ý chính 1: nhìn về phía ý “chấp nhận tình huống xấu”, đây là điều nên làm

Phân tích phát triển: 

 • Vì sao nên làm? -> Vì sẽ giúp tâm trí thảnh thơi
 • Vì sao đây lại là điều tốt? -> Vì tâm trí thảnh thơi sẽ giúp tránh được thêm các tình huống xấu về sau

Ý chính 2: nhìn về phía ý “cố gắng cải thiện tính huống xấu”, đây là điều không nên làm

Phân tích phát triển: 

 • Vì sao không nên làm? -> Vì chưa chắc thành công và vì chuyện đã rồi không thể sửa
 • Vì sao đây là điều không tốt? -> Vì cố gắng sửa chuyện đã rồi thì chỉ dễ gây ra thêm nhiều sai sót

Bảng dịch Việt – Anh

Unfortunate situations are unavoidable, such as having an accident or being ill. Different people have different coping strategies, some would accept misfortunes while others would try to improve such situations. This essay will discuss both arguments to prove that acceptance, rather than struggle, is generally the better option.Những tình huống không may thì khó tránh khỏi, ví dụ như gặp tai nạn hoặc bị bệnh. Những người khác nhau có những phương thức thích nghi/chịu đựng khác nhau, một số sẽ chấp nhận sự xui rủi trong khi một số khác sẽ cố gắng cải thiện tình hình. Bài luận này sẽ thảo luận cả hai ý kiến tranh luận để chứng minh rằng sự chấp nhận, chứ không phải là tranh đấu, thì thường là lựa chọn tốt hơn.
 Accepting the fact that unfortunate situations happen is seldom easy but doing so will generally bring tranquility, which is more important than the frustration of struggle. When the mind is undisturbed, it is more inclined to avoid unnecessary contemplation of past events, which can help avoid further conflicts. It is widely agreed that those who learn to release anxiety often lead happier, more fulfilling lives, as well as having much more satisfaction in various personal endeavors since they can recover more quickly from mistakes. 
     Trying to improve terrible incidents does not guarantee better outcomes and should not be encouraged. Actions done in the past cannot be reversed, any effort to fix what was already broken rarely succeed and would likely lead to further failure. For example, when a child breaks his mother’s favorite porcelain vase, he should admit his mistake instead of trying to hide the evidence, which would lead to a more severe punishment if discovered.
Chấp nhận sự thật rằng những tình huống không may xảy ra thì hiếm khi nào dễ dàng nhưng làm thế sẽ thường đem lại sự an lạc, điều này thì quan trọng hơn sự bực bội của việc tranh đấu. Khi tâm trí không bị quấy rầy, nó sẽ có xu hướng tránh suy ngẫm không cần thiết những sự việc (đã diễn ra ở) quá khứ, điều này giúp tránh được những việc tranh giành/đối đầu trong tương lai. Đa số đồng tình rằng những người học cách giải tỏa lo lắng thường có cuộc sống hạnh phúc hơn, viên mãn hơn, đồng thời có nhiều sự thỏa mãn hơn trong các công việc cá nhân bởi vì họ có thể phục hồi một cách nhanh hơn từ những sai lầm.   
Cố gắng cải thiện những tình huống tồi tệ không đảm bảo kết quả tốt hơn và không nên được khuyến khích. Những hành động đã làm ở quá khứ không thể được quay ngược lại, mọi nỗ lực để sửa chữa điều đã hỏng (thì) hiếm khi thành công và sẽ có khả năng dẫn đến thất bại nhiều hơn. Ví dụ, khi một đứa trẻ làm vỡ bình hoa bằng sứ ưa thích của mẹ cậu, cậu nên nhận lỗi thay vì cố gắng giấu tang chứng, điều này sẽ dẫn tới hình phạt nặng hơn nếu bị phát hiện.
In conclusion, when confronted with hardship in life, it is best to embrace actuality as this generates a strong potential for contentment. Trying to fix what has already transpired should be avoided because it usually results in more errors.Kết lại, khi đối mặt với khó khăn trong cuộc đời, tốt nhất là chấp nhận sự thật vì điều này tạo ra tiềm năng mạnh mẽ cho sự bình an/hài lòng. Cố gắng sửa chữa những điều đã xảy ra nên được tránh vì nó thường dẫn đến nhiều sự sai lầm hơn.

Bài hoàn chỉnh

Unfortunate situations are unavoidable, such as having an accident or being ill. Different people have different coping strategies, some would accept misfortunes while others would try to improve such situations. This essay will discuss both arguments to prove that acceptance, rather than struggle, is generally the better option. 

Accepting the fact that unfortunate situations happen is seldom easy but doing so will generally bring tranquility, which is more important than the frustration of struggle. When the mind is undisturbed, it is more inclined to avoid unnecessary contemplation of past events, which can help avoid further conflicts. It is widely agreed that those who learn to release anxiety often lead happier, more fulfilling lives, as well as having much more satisfaction in various personal endeavors since they can recover more quickly from mistakes. 

Trying to improve terrible incidents does not guarantee better outcomes and should not be encouraged. Actions done in the past cannot be reversed, any effort to fix what was already broken rarely succeed and would likely lead to further failure. For example, when a child breaks his mother’s favorite porcelain vase, he should admit his mistake instead of trying to hide the evidence, which would lead to a more severe punishment if discovered. 

In conclusion, when confronted with hardship in life, it is best to embrace actuality as this generates a strong potential for contentment. Trying to fix what has already transpired should be avoided because it usually results in more errors. 

244 words – 40 mins

Xem thêm:

Word list

 • unavoidable (adj): không thể tránh khỏi
 • cope (v): chịu đựng, thích nghi
 • tranquility (n): sự bình an, an lạc
 • fulfilling (adj): đong đầy, viên mãn
 • endeavor (v): kế hoạch, công việc
 • hardship (n): sự khó khăn
 • embrace (v): đón nhận, nắm lấy
 • transpire (v): xảy ra

Bài này đã được Mr. Bách nhờ Ex-examiner chấm với các tiêu chí đạt điểm như sau:

Task achievementCohesion & CoherenceLexical rangeGrammar
8778

Khóa học IELTS 4 Kỹ Năng
khoa-luyen-viet-chuyen-sau
Khóa học Writing Masterclass
khoa-hoc-luyen-noi-chuyen-sau-IELTS-Power-Up
Khóa học Speaking Masterclass

Bạn gặp KHÓ KHĂN trong khi TỰ HỌC?
Bạn TRẦY TRẬT với 2 kỹ năng khó nhằn là WRITING & SPEAKING?

Các khóa học IELTS 4 Kỹ Năng, Writing Masterclass, Speaking Masterclass sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn!