WRITING TASK 1 – HARD TOPIC 02/2022 – FLOODS AND SOLUTIONS
IELTS POWER UP

IELTS POWER UP

WRITING TASK 1 – HARD TOPIC 02/2022 – FLOODS AND SOLUTIONS

Home - Writing - WRITING TASK 1 – HARD TOPIC 02/2022 – FLOODS AND SOLUTIONS

Writing task 1 – sửa đề thi siêu lạ và khó 02/2022 – The diagrams show how floods happen in a village and solutions to deal with them

Người viết: thầy Cao Bách (IELTS 8.0)

The diagrams below show how floods happen in a village and give two solutions to deal with them.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words

Các điểm thông tin được chọn ra để báo cáo

Tổng quan: lũ lụt ảnh hưởng đến 3 khu vực: công nghiệp, dân cư và thương mại. Giải pháp 1 là di chuyển để bảo vệ môi trường, giải pháp 2 là xây đập để giảm chi phí.

Giải pháp 1: di chuyển 3 khu vực chịu ảnh hưởng ra khỏi khu bị lũ, tuy bảo vệ môi trường nhưng chi phí cao

Giải pháp 2: xây đập và hồ chưa ở sông A và đầu bên trái sông B  để kiểm soát dòng nước, tuy chi phí thấp nhưng sẽ ảnh hưởng môi trường, đất đai

Bảng dịch Việt – Anh

The diagrams describe how floods occur in a village and propose two solutions to improve the situation.Các lưu đồ này mô tả cách thức lũ lụt diễn ra ở một ngôi làng và đề xuất hai giải pháp để cải thiện tình hình.
Overall, flooding is caused by two rivers (A and B) and affects the village’s industrial park, residential area and commercial buildings. The first solution suggests relocating the affected areas to protect the environment, while the second is building dams to lower the cost.Tổng quan, lũ lụt bị gây ra bởi hai con sông (A và B) và ảnh hưởng đến khu công nghiệp, khu dân cư và các tòa nhà thương mại của làng. Giải pháp đầu tiên gợi ý di chuyển các khu vực bị ảnh hưởng để bảo vệ môi trường, trong khi (giải pháp) thứ hai là xây dựng các con đập để giảm chi phí.
The topmost diagram shows that the flooding area is centered around the intersection between river A and B, reaching parts of the industrial, residential and commercial infrastructures. 
One suggested solution illustrated in the second diagram involves moving the sites away from the flooded perimeter, which can help preserve the surrounding environment despite being expensive. The other more economical solution is establishing two sets of dams and reservoirs on river A and the left branch of river B to control the flow of water. This alternative is cost-effective since it does not require relocation, but is predicted to damage the land.
Lưu đồ trên cùng cho thầy khu vực bị ngập lụt thì xoay quanh giao điểm giữa sông A và B, chạm đến các phần của các hạ tầng công nghiệp, dân cư và thương mại. 
Một giải pháp được đề xuất ở lưu đồ thứ hai thì liên quan đến việc di chuyển các khu vực đi khỏi vành đai bị ngập, điều này có thể giúp bảo tồn môi trường xung quanh dù đắt đỏ. 
Giải pháp kia kinh tế hơn là thiết lập hai dãy đập và hồ chứa trên sông A và nhánh bên trái của sông B để kiểm soát dòng chảy của nước. Giải pháp thay thế này thì tiết kiệm chi phí bởi vì nó không yêu cầu phải di chuyển, nhưng được dự đoán là sẽ gây hư hại đến vùng đất.

Bài hoàn chỉnh

The diagrams describe how floods occur in a village and propose two solutions to improve the situation. 

Overall, flooding is caused by two rivers (A and B) and affects the village’s industrial park, residential area and commercial buildings. The first solution suggests relocating the affected areas to protect the environment, while the second is building dams to lower the cost.

The topmost diagram shows that the flooded area is centered around the intersection between river A and B, reaching parts of the industrial, housing and commercial infrastructures. 

One suggested solution illustrated in the second diagram involves moving the sites away from the flooded perimeter, which can help preserve the surrounding environment despite being expensive. The other more economical proposal is establishing two sets of dams and reservoirs on river A and the left branch of river B to control the flow of water. This alternative is cost-effective since it does not require relocation, but is predicted to damage the land. 

160 words – 20 mins

Xem thêm:

Word list

Các từ thay thế cho “flood”:

 • Flooding
 • Flooded area
 • Affected area
 • Area of effect

Các từ thay thế cho “area”:

 • Perimeter
 • Region
 • Site

Các từ thay thế cho “low cost” và “high cost”:

 • Cheap – Expensive
 • Cost-effective – Costly
 • Economical/Affordable 

Các từ thay thế cho “solution”

 • Proposal
 • Proposition
 • Recommendation
 • Idea (cẩn thận, vì từ này hơi informal)
Khóa học IELTS 4 Kỹ Năng
khoa-luyen-viet-chuyen-sau
Khóa học Writing Masterclass
khoa-hoc-luyen-noi-chuyen-sau-IELTS-Power-Up
Khóa học Speaking Masterclass

Bạn gặp KHÓ KHĂN trong khi TỰ HỌC?
Bạn TRẦY TRẬT với 2 kỹ năng khó nhằn là WRITING & SPEAKING?

Các khóa học IELTS 4 Kỹ Năng, Writing Masterclass, Speaking Masterclass sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn!