WRITING TASK 1 – PIE CHART – TYPICAL MEALS OF THREE TYPES OF NUTRIENTS
IELTS POWER UP

IELTS POWER UP

WRITING TASK 1 – PIE CHART – TYPICAL MEALS OF THREE TYPES OF NUTRIENTS

Home - Writing - WRITING TASK 1 – PIE CHART – TYPICAL MEALS OF THREE TYPES OF NUTRIENTS

Writing task 1: Average percentages of sodium, saturated fats and added sugars in typical meals consumed in the USA

Người viết: thầy Cao Bách (IELTS 8.0)

The charts below show the average percentages in typical meals of three types of nutrients, all of which may be unhealthy if eaten too much.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words

Các điểm thông tin được chọn ra để báo cáo

 • Muối chiếm nhiều nhất trong bữa tối 
 • Đường chứa nhiều nhất trong bữa xế 
 • Chất béo chiếm nhiều nhất trong bữa trưa
 • Muối chiếm tỉ lệ ít nhất trong bữa sáng & bữa xế
 • Đường & chất béo chiếm tỉ lệ ít nhất trong bữa tối
 • Đường, muối & chất béo chiếm tỉ lệ ít nhất trong bữa sáng

Bảng dịch Việt – Anh

Biểu đồ tròn này thể hiện tỉ lệ 3 chất dinh dưỡng bao gồm: natri, chất béo bão hòa và đường bổ sung trong những bữa ăn hàng ngày của một người Mỹ điển hình.
Tất cả các chất này sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nếu tiêu thụ nhiều.
The pie chart shows the percentages of 3 nutrients including sodium, saturated fat and added sugar in a typical American’s daily meals
All of which can have adverse health effects if consumed in excess.
Tổng quát, có sự khác biệt rõ ràng trong lượng chất dinh dưỡng trong các bữa ăn xuyên suốt cả ngày.
Có một lượng lớn natri và chất béo không tan trong bữa tối, trong khi đường có mặt nhiều nhất trong bữa xế. 
Trong khi đó, bữa sáng là bữa ăn tốt lành nhất, bữa này chứa ít lượng muối, dầu và đường nhất.
Overall, there are clear differences in the amount of each nutrient in meals throughout the day. 
There is a considerable amount of sodium and saturated fat in dinners, while added sugar is most prevalent in snacks.
Meanwhile, breakfast is the healthiest meal, which contains the least amount of salt, oil and sugar.
Từ biểu đồ này, chúng ta có thể thấy trong 3 loại chất dinh dưỡng, natri có tỉ lệ nhiều nhất trong bữa tối với 43%,… 
…gấp 3 lần lượng muối trong bữa xế và bữa sáng.
Cũng trong bữa tối, chất béo có tỉ lệ nhiều nhì với 37%, gấp 2 lần lượng chất béo trong bữa bữa sáng. 
Đường chiếm gần phân nửa giá trị dinh dưỡng của bữa xế (ngầm hiểu: nhiều nhất trong bữa xế) với 42%, gấp khoảng hơn 3 lần lượng đường trong bữa sáng. 
Trái lại, bữa sáng có chứa tỉ lệ khá ít các chất dinh dưỡng tiềm ẩn nhiều nguy cơ này, với 14%, 16%, 16% cho muối, đường và chất béo theo thứ tự trên.
From the chart, it can be seen that of all three nutrients, sodium has the highest proportion in dinner, with 43%,… 
…3 times higher than snacks and breakfast.
Also in dinner, saturated fat has the second highest percentage with 37%, twice as much as fat in breakfast. 
Added sugar composes nearly half of snacks’ nutritional value at 42%, approximately three times more than sugar in breakfast.
On the contrary, breakfast contains relatively low percentages of these potentially harmful nutrients, at 14%, 16%, 16% for salt, sugar and fat respectively.

Bài hoàn chỉnh

The pie chart shows the percentage of nutrients including sodium, saturated fat and added sugar in an average American’s daily meal. All of which can have adverse health effects if consumed in excess.

Overall, there are clear differences in the amount of each nutrient in meals throughout the day. There is a considerable amount of sodium and saturated fat in dinners, while added sugar is most prevalent in snacks. Meanwhile, breakfast is the healthiest meal, which contains the least amount of salt, oil and sugar.

From the chart, it can be seen that of all three nutrients, sodium has the highest proportion in dinner, with 43%, three times higher than snacks and breakfast. Also in dinner, saturated fat has the second highest percentage with 37% which is twice as much as fat in breakfast. 

Added sugar composes nearly half of snacks’ nutritional value at 42%, approximately three times more than sugar in breakfast. On the contrary, breakfast contains relatively low percentages of these potentially harmful nutrients, at 14%, 16%, 16% for salt, sugar and fat respectively. 

176 words – 20 mins

Xem thêm : khóa học tiếng anh IELTS, chuyên sâu 4 kỹ năng

Word list

 • nutrient (n): chất dinh dưỡng
 • adverse (adj): tiêu cực, không tốt
 • in excess: quá nhiều
 • prevalent (adj): phổ biến
 • compose (v): chiếm, cấu thành
 • nutritional value: giá trị dinh dưỡng
 • approximately (adv): khoảng, khoảng chừng
 • harmful (adj): có hại

Bài này đã được Mr. Bách nhờ Ex-examiner chấm với các tiêu chí đạt điểm như sau:

Task achievementCohesion & CoherenceLexical rangeGrammar
8878
Khóa học IELTS 4 Kỹ Năng
khoa-luyen-viet-chuyen-sau
Khóa học Writing Masterclass
khoa-hoc-luyen-noi-chuyen-sau-IELTS-Power-Up
Khóa học Speaking Masterclass

Bạn gặp KHÓ KHĂN trong khi TỰ HỌC?
Bạn TRẦY TRẬT với 2 kỹ năng khó nhằn là WRITING & SPEAKING?

Các khóa học IELTS 4 Kỹ Năng, Writing Masterclass, Speaking Masterclass sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn!