WRITING TASK 1 - BAR CHART - EXPORT EARNINGS
IELTS POWER UP

IELTS POWER UP

WRITING TASK 1 – BAR CHART – EXPORT EARNINGS

Home - Writing - WRITING TASK 1 – BAR CHART – EXPORT EARNINGS

Writing task 1: The value of one country’s exports in various categories

Người viết: thầy Cao Bách (IELTS 8.0)

The chart below shows the value of one country’s exports in various categories during 2015 and 2016. The table shows the percentage change in each category of exports in 2016 compared with 2015.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words

Các điểm thông tin được chọn ra để báo cáo

 • Petroleum tạo ra nhiều tiền nhất
 • Engineering tạo ra nhiều tiền nhì
 • Tuy nhiên tỉ lệ tăng trưởng của hai ngành này tăng rất ít
 • Textiles có tỉ lệ tăng trưởng lớn nhất
 • Jewellery có tỉ lệ tăng trưởng giảm

Bảng dịch Việt – Anh

Biểu đồ cột thể hiện doanh thu xuất khẩu theo đơn vị tỷ đô của một quốc gia vào năm 2015 và 2016 ở 5 hạng mục khác nhau: dầu khí, kỹ thuật, kim hoàn, nông nghiệp và dệt may trong khi bảng này làm rõ sự thay đổi tỉ lệ phần trăm giá trị của từng hạng mục trong cùng năm.The bar chart illustrates export earnings in billions of dollars of one country in 2015 and 2016 in five different categories: petroleum, engineering goods, jewellery, agriculture and textiles while the table clarifies each area of export’s change in percentage value during the same year.
Tổng quát, trong khi một số lĩnh vực như  sản phẩm dầu khí và kỹ thuật đã chiếm lĩnh thị trường về mặt doanh thu kiếm được, tuy nhiên mức độ tăng trưởng của các ngành này thì kém cỏi so với dệt may, (ngành dệt may này) đã trải nghiệm một sự tăng trưởng lớn trong tỉ lệ phần trăm giá trị của nó.Overall, while some fields such as fuel and engineered products dominated the economy regarding dollars earned, their growth rates were meager compared to textiles, which experienced a major increase in its percentage value.
Chúng ta có thể thấy một cách rõ ràng rằng các sản phẩm từ dầu khí là những thứ đem lại doanh thu cao nhất, với hơn 60 tỷ đô trong hai năm 2015 và 2016. 
Các sản phẩm kỹ thuật đã theo sát ngay sau đó bằng cách thu về 50 tỉ đô và 60 tỷ đô trong 2 năm này
Tuy nhiên, giá trị của chúng (2 ngành trên) trong nền kinh tế tăng khá ít, với 3% cho (sản phẩm) dầu khí và 8.5% cho sản phẩm kỹ thuật.
Trong cùng giai đoạn này, dù có doanh thu tương đối thấp vào khoảng 30 tỉ đô trong năm 2016, dệt may đã tăng trưởng vượt bậc và đạt mức giá trị 15.24%, trong khi kim hoàn là ngành duy nhất có sự tăng trưởng âm với 5.18%.
It can be seen clearly that petroleum products were the highest earners, with more than 60 billion dollars in revenue in both 2015 and 2016.
Engineered goods followed close behind by earning 50 billion and 60 billion dollars in the same two years
However, their values in the economy increased mildly with 3% and 8.5% for petroleum and engineered products respectively
At the same time, despite having a comparatively low earning of 30 billion in 2016, textiles sky-rocketed and claimed 15.24% more in percentage value, while jewellery was the sole industry to have a negative growth of 5.18%.

Bài hoàn chỉnh

The bar chart illustrates export earnings in billions of dollars of one country in 2015 and 2016 in five different categories: petroleum, engineering goods, jewellery, agriculture and textiles while the table clarifies each area of export’s change in percentage value during the same year. 

Overall, while some fields such as fuel and engineered products dominated the economy regarding dollars earned, their growth rates were meagerly compared to textiles, which experienced a major increase in its percentage value. 

It can be seen clearly that petroleum products were the highest earners, with more than 60 billion dollars in revenue in both 2015 and 2016. Engineered goods followed close behind by earning 50 billion and 60 billion dollars in the same two years. However, their values in the economy increased mildly with 3% and 8.5% for petroleum and engineered products respectively. 

At the same time, despite having a comparatively low earning of 30 billion in 2016, textiles sky-rocketed and claimed 15.24% more in percentage value, while jewellery was the sole industry to have a negative growth of 5.18%. 

175 words-20 mins

Xem thêm: Khóa học IELTS với giáo trình khoa học và phương pháp độc quyền

Word list

 • category (n): hạng mục 
 • dominate (v): đứng đầu, nắm trùm
 • growth rate: tốc độ tăng trưởng
 • earner (n): danh từ của “earn”, tạm hiểu là ngành kiếm ra tiền
 • meagerly (adv): một cách ít ỏi
 • comparatively (adv): một cách tương đối
 • sky-rocket (v): tăng nhanh, tăng mạnh như tên lửa

Bài này đã được Mr. Bách nhờ Ex-examiner chấm với các tiêu chí đạt điểm như sau:

Task achievementCohesion & CoherenceLexical rangeGrammar
8878
Khóa học IELTS 4 Kỹ Năng
khoa-luyen-viet-chuyen-sau
Khóa học Writing Masterclass
khoa-hoc-luyen-noi-chuyen-sau-IELTS-Power-Up
Khóa học Speaking Masterclass

Bạn gặp KHÓ KHĂN trong khi TỰ HỌC?
Bạn TRẦY TRẬT với 2 kỹ năng khó nhằn là WRITING & SPEAKING?

Các khóa học IELTS 4 Kỹ Năng, Writing Masterclass, Speaking Masterclass sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn!