WRITING TASK 2 – TEST 1 CAMBRIDGE IELTS 15 – CHỦ ĐỀ HOUSING
IELTS POWER UP

IELTS POWER UP

WRITING TASK 2 – TEST 1 CAMBRIDGE IELTS 15 – CHỦ ĐỀ HOUSING

Home - Writing - WRITING TASK 2 – TEST 1 CAMBRIDGE IELTS 15 – CHỦ ĐỀ HOUSING

Writing task 2 – Owning a home rather than renting one is very important for people – bài mẫu band 8

Người viết: thầy Cao Bách (IELTS 8.0)

Test 1 – Cambridge IELTS 15

WRITING TASK 2 – TEST 1 CAMBRIDGE IELTS 15 – CHỦ ĐỀ HOUSING

Topic

In some countries, owning a home rather than renting one is very important for people. Why might this be the case?

Do you think this is a positive or negative situation?

Các ý được chọn để phát triển trong bài

Ý chính 1: lý do người ta mua nhà là để có riêng tư và an ninh

Phân tích phát triển: 

 • Vì sao mua nhà là có riêng tư? -> Vì ở nhà riêng thì không bị dòm ngó bởi người ở chung nhà như khi thuê nhà
 • Vì sao mua nhà là có an ninh? -> Vì ở nhà riêng thì có thể mua các thiết bị an ninh, còn chung cư thì không có

Ý chính 2: đây là điều tiêu cực

Phân tích phát triển: 

 • Vì sao tiêu cực? -> Vì nếu ai cũng mua nhà thì sẽ sinh ra thiếu đất
 • Vì sao thiếu đất lại không tốt? -> vì thiếu đất thì không có đất cho nông-công nghiệp, lâu dài ảnh hưởng kinh tế

Bảng dịch Việt – Anh

Homeownership is considered to be a major life goal for people in many parts of the world because living in one’s own house allows for better privacy and offers greater security compared to renting. Despite the advantages, this is not a positive situation since widespread housing could result in land shortages.Sở hữu nhà ở thì được coi là một mục tiêu cuộc đời lớn của/đối với con người ở nhiều khu vực trên thế giới bởi vì sống trong nhà của mình cho phép người ta có được sự riêng tư tốt hơn và đem đến an tinh cao hơn so với đi thuê. Bên cạnh các lợi ích, đây không phải là một tình huống tích cực vì mua nhà ở tràn làn có thể dẫn đến thiếu đất.
For those who cannot afford a permanent residence, sharing an apartment with others is the most reasonable choice, which requires sacrificing a certain degree of privacy and personal freedom. Cohabitation often means having one’s discreet activities being accidentally witnessed by others, which could have undesirable consequences. This is not a major concern for homeowners since they are a locked door away from total solitude. Private accommodations also benefit from advanced security measures apartment complexes do not possess, thus greatly reducing incidents of burglary or home invasion. For these reasons, many Vietnamese homeowners express great pride in their ability to secure a safe home for their families, while those who cannot strive hard to be able to afford one. 

Though offering security and quietude, widespread house possession will put a significant strain on a country’s available land. Easily accessible accommodations often mean expanding residential areas, consequently leading to reducing lands for agricultural and industrial production, jeopardizing a nation’s economic development in the future. Countries with limited landmasses such as Singapore and Timor Leste are particularly vulnerable to land shortages and have implemented strict housing regulations to prevent their citizens from owning too many houses, including restricting the property deed period to just 50 years.
Với những người không thể mua nhà ở lâu dài, chia sẻ một căn hộ với những người khác là một lựa chọn hợp lý, lựa chọn này yêu cầu hy sinh một mức độ riêng tư và tự do nhất định. Sinh sống cùng nhau thường có nghĩa là những hành vi kín đáo của một người bị những người khác vô tình chứng kiến thấy, điều này có thể gây ra những hậu quả không mong muốn. Điều này không phải là mối quan tâm lớn với chủ sở hữu nhà vì họ chỉ cần khóa cửa là có được sự biệt lập hoàn toàn. Nhà ở tư nhân còn được lợi ích từ các biện pháp an ninh tân tiến mà các khu chung cư không sở hữu, từ đó giảm mạnh số vụ trộm cắp hoặc đột nhập vào nhà. Vì các lý do này, nhiều chủ nhà người Việt Nam thể hiện sự tự hào to lớn về khả năng kiếm được nhà ở an toàn cho gia đình họ, trong khi những người không có khả năng thì nỗ lực nhiều để có thể đủ tiền mua một căn nhà.
Dù đem đến an ninh và sự tĩnh lặng, sở hữu nhà tràn lan sẽ đặt một gánh năng đáng kể lên số đất sẵn có của một nước. Nhà ở dễ tiếp cận thường đồng nghĩa với việc mở rộng các khu dân cư, hậu quả dẫn đến việc sụt giảm đất cho sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, đe dọa đến phát triển kinh tế của một nước trong tương lai. Các nước với diện tích đất hạn chế như Singapore và Timor Leste thì đặc biệt dễ bị tác động bởi việc thiếu đất và đã áp dụng các quy định nhà ở khắt khe để cản trở người dân khỏi sở hữu quá nhiều nhà, bao gồm giới hạn thời lượng sở hữu nhà xuống còn chỉ 50 năm.
In conclusion, homeownership is superior to renting regarding safety and comfort. Unregulated housing will negatively affect land use, potentially damaging the economy if not properly controlled.Kết lại, sở hữu nhà ở thì tốt hơn thuê nhà về sự an toàn và thoải mái. Nhà ở không được quản lý sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sử dụng đất, tiềm tàng việc gây nguy hại đến kinh tế nếu không được kiểm soát một cách phù hợp.

Bài hoàn chỉnh

Homeownership is considered to be a major life goal for people in many parts of the world because living in one’s own house allows for better privacy and offers greater security compared to renting. Despite the advantages, this is not a positive situation since widespread housing could result in land shortages.  

For those who cannot afford a permanent residence, sharing an apartment with others is the most reasonable choice, which requires sacrificing a certain degree of privacy and personal freedom. Cohabitation often means having one’s discreet activities being accidentally witnessed by others, which could have undesirable consequences. This is not a major concern for homeowners since they are a locked door away from total solitude. Private accommodations also benefit from advanced security measures apartment complexes do not possess, thus greatly reducing incidents of burglary or home invasion. For these reasons, many Vietnamese homeowners express great pride in their ability to secure a safe home for their families, while those who cannot strive hard to be able to afford one. 

Though offering security and quietude, widespread house possession will put a significant strain on a country’s available land. Easily accessible accommodations often mean expanding residential areas, consequently leading to reducing lands for agricultural and industrial production, jeopardizing a nation’s economic development in the future. Countries with limited landmasses such as Singapore and Timor Leste are particularly vulnerable to land shortages and have implemented strict housing regulations to prevent their citizens from owning too many houses, including restricting the property deed period to just 50 years. 

In conclusion, homeownership is superior to renting regarding safety and comfort. Unregulated housing will negatively affect land use, potentially damaging the economy if not properly controlled.

280 words – 40 mins

Xem thêm:

Word list

 • Homeownership = owning a house = house possession = afford a permanent residence: sở hữu nhà ở cố định/lâu dài/vĩnh viễn
 • House = residence = property = accommodation: nhà ở
 • Privacy (n): sự riêng tư 
 • Discreet (adj): kín đáo
 • A locked door away from [something]: chỉ cần khóa cửa là có được …
 • Burglary (n): vụ trộm
 • Home invasion: vụ đột nhập vào nhà
 • Measure (n): biện pháp 
 • Quietude (n): sự yên tĩnh
 • Jeopardize (v): đe dọa 
 • Regulation (n): sự quản lý, luật quản lý

Bài này đã được Mr. Bách nhờ Ex-examiner chấm với các tiêu chí đạt điểm như sau:

Task achievementCohesion & CoherenceLexical rangeGrammar
8888
Khóa học IELTS 4 Kỹ Năng
khoa-luyen-viet-chuyen-sau
Khóa học Writing Masterclass
khoa-hoc-luyen-noi-chuyen-sau-IELTS-Power-Up
Khóa học Speaking Masterclass

Bạn gặp KHÓ KHĂN trong khi TỰ HỌC?
Bạn TRẦY TRẬT với 2 kỹ năng khó nhằn là WRITING & SPEAKING?

Các khóa học IELTS 4 Kỹ Năng, Writing Masterclass, Speaking Masterclass sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn!