WRITING TASK 1 - LINE GRAPH - THE NUMBER OF TOURISTS VISITING A PARTICULAR CARIBBEAN ISLAND
IELTS POWER UP

IELTS POWER UP

WRITING TASK 1 – LINE GRAPH – THE NUMBER OF TOURISTS VISITING A PARTICULAR CARIBBEAN ISLAND

Home - Writing - WRITING TASK 1 – LINE GRAPH – THE NUMBER OF TOURISTS VISITING A PARTICULAR CARIBBEAN ISLAND

Writing task 1: The number of tourists visiting a particular Caribbean island between 2010 and 2017

Người viết: thầy Cao Bách (IELTS 8.0)

The graph below shows the number of tourists visiting a particular Caribbean island between 2010 and 2017.

Summaries the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words

WRITING TASK 1 – LINE GRAPH – THE NUMBER OF TOURISTS VISITING A PARTICULAR CARIBBEAN ISLAND

Các điểm thông tin được chọn ra để báo cáo

  • Tổng quan: số lượng du khách đến đảo tăng, kèm theo số lượng du khách ở trên du thuyền trở nên nhiều nhất ở cuối thời gian khảo sát
  • Trong năm 2010, có tổng cộng 1 triệu du khách đến đảo với đa số du khách (khoảng ⅔ – 700,000 người) lên đảo. 
  • Đến năm 2017, tổng số du khách tăng lên 3.5 triệu, trong đó có 2 triệu khách đi du thuyền
  • Ở khoảng 2015-2016, số du khách đi du thuyền vượt qua số du khách lên đảo ở mốc 1.25 triệu người

Xem thêm:  Khoá học IELTS, Học và luyện Writing chuyên sâu với phương pháp PAW

Bảng dịch Việt – Anh

Biểu đồ đường này thể hiện số lượng khách du lịch đã đến thêm một hòn đảo ở Caribe từ 2010 đến 2017.
Các con số được đo theo hàng triệu người và được tách ra thành 3 hạng mục: khách viếng thăm ở trên du thuyền, khách viếng thăm ở trên đảo, và tổng số du khách viếng thăm.
The line graph displays the number of tourists that visited a certain Caribbean island from 2010 to 2017. 
The figures are measured in millions of visitors and are separated into three categories: visitors staying on cruise ships, visitors staying on the island, and the total number of visitors.
Tổng quan, tổng số du khách đã có một xu hướng tăng qua 7 năm. Cả hai loại du khách cũng đã có những tăng trưởng lớn trong số lượng, những khách ở trên du thuyền thì đông đảo hơn vào cuối thời kỳ được khảo sát.Overall, the total number of tourists experienced an upward trend over seven years. Both types of visitors also had major increases in their numbers, with those who stayed on cruise ships being more numerous at the end of the surveyed period.
Đầu tiên vào năm 2010, hòn đảo Caribbean này đã đón chào 1 triệu du khách, hai phần ba số khách này đã chọn đi lên đất liền trong khi số còn lại đã ở lại trên du thuyền.
Tổng số khách đến hòn đảo này đã tăng một cách khủng khiếp lên 3.5 triệu sau 7 năm, hơn gấp 3 lần giá trị ban đầu (của tổng số du khách).
Những du khách (mà) đã ở trên những chiếc thuyền đã tăng đều từ 2012, cuối cùng vượt qua các du khách lên đất liền ở khoảng 1.25 triệu người trong giữa năm 2015.
Đến 2017, du thuyền đã trở thành phương tiện viếng thăm phổ biến nhất với gần 2 triệu khách ở trên tàu, (chiếm) hơn một nửa tổng số du khách năm đó.
Initially in 2010, this Caribbean island welcomed one million visitors, two third of which chose to go island while the remaining stayed on cruise ships.
The total number of guests to the island rose dramatically to 3.5 million after seven years, more than triple its initial value. 
Tourists who stayed on ships increased steadily from 2012, eventually bypassing inland visitors at approximately 1.25 million people in mid-2015. 
By 2017, cruise ships had become the most popular method of visitation with close to 2 million guests staying on board, more than half of the total number of tourists that year.
WRITING TASK 1

Bài hoàn chỉnh

The line graph displays the number of tourists that visited a certain Caribbean island from 2010 to 2017. The figures are measured in millions of visitors and are separated into three categories: visitors staying on cruise ships, visitors staying on the island, and the total number of visitors.

Overall, the total number of tourists experienced an upward trend over seven years. Both types of visitors also had major increases in their numbers, with those who stayed on cruise ships being more numerous at the end of the surveyed period.

Initially in 2010, this Caribbean island welcomed one million visitors, two third of which chose to go inland while the remaining stayed on cruise ships. The total number of guests to the island rose dramatically to 3.5 million after seven years, more than triple its initial value

Tourists who stayed on ships increased steadily from 2012, eventually bypassing inland visitors at approximately 1.25 million people in mid-2015. By 2017, cruise ships had become the most popular method of visitation with close to 2 million guests staying on board, more than half of the total number of tourists that year.

188 words – 20 mins

Chủ đề IELTS Writing task 1:

Word list

  • display (v): thể hiện
  • category (n): hạng mục
  • cruise ship (n): du thuyền
  • numerous (adj): nhiều, đông đảo
  • initial value: giá trị ban đầu
  • method of visitation: phương thức viếng thăm, cách thức tham quan

Bài này đã được IELTS Power Up nhờ Ex-examiner chấm với các tiêu chí đạt điểm như sau:

Task achievementCohesion & CoherenceLexical rangeGrammar
8889
Khóa học IELTS 4 Kỹ Năng
khoa-luyen-viet-chuyen-sau
Khóa học Writing Masterclass
khoa-hoc-luyen-noi-chuyen-sau-IELTS-Power-Up
Khóa học Speaking Masterclass

Bạn gặp KHÓ KHĂN trong khi TỰ HỌC?
Bạn TRẦY TRẬT với 2 kỹ năng khó nhằn là WRITING & SPEAKING?

Các khóa học IELTS 4 Kỹ Năng, Writing Masterclass, Speaking Masterclass sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn!