Mục đích của trang web

Trang web IELTS Power Up được thiết kế để cung cấp thông tin về kỳ thi IELTS và các khóa học liên quan đến IELTS tại trung tâm. Nội dung trên trang web này được cung cấp để giúp người dùng có thêm thông tin và kiến thức về kỳ thi IELTS và cải thiện khả năng thi của mình.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung, tài liệu, hình ảnh, video, âm thanh, tên thương hiệu, biểu trưng, biểu tượng và các nguyên tắc hoạt động trên trang web IELTS Power Up đều thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc của bên thứ ba. Không có phần nào của trang web này được sử dụng hoặc tái sản xuất mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

Sử dụng trang web

Tất cả các người dùng có thể truy cập vào trang web IELTS Power Up để tìm kiếm thông tin về kỳ thi IELTS và các khóa học tại trung tâm. Người dùng phải sử dụng trang web này với mục đích hợp pháp và không được sử dụng để gây tổn hại đến danh tiếng, quyền lợi hoặc tài sản của chúng tôi hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào.

Chấm dứt truy cập

Chúng tôi có quyền chấm dứt truy cập của bất kỳ người dùng nào đến trang web IELTS Power Up nếu chúng tôi cho rằng họ đã vi phạm Điều khoản sử dụng này hoặc hành động của họ gây tổn hại đến trang web hoặc các bên liên quan.

Chính sách bảo mật thông tin

IELTS Power Up cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Tất cả thông tin được thu thập từ người dùng sẽ được giữ bí mật và chỉ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm của IELTS Power Up. IELTS Power Up không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba trừ khi được sự đồng ý của người dùng hoặc theo quy định của pháp luật.

Thay đổi điều khoản sử dụng

IELTS Power Up có quyền thay đổi, sửa đổi, cập nhật hoặc bổ sung các điều khoản sử dụng này mà không cần thông báo trước. Người dùng có trách nhiệm kiểm tra và cập nhật các điều 

khoản sử dụng này định kỳ. Sử dụng tiếp trang web IELTS Power Up sau khi có sự thay đổi của các điều khoản sử dụng này đồng nghĩa với sự đồng ý của người dùng với các thay đổi này.

Luật áp dụng

Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và thực thi theo luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng trang web IELTS Power Up sẽ được giải quyết qua các phương tiện hòa giải và/hoặc trọng tài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc góp ý về điều khoản sử dụng này hoặc về việc sử dụng trang web IELTS Power Up, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: ieltspowerup@gmail.com hoặc số điện thoại: 0969685769 (Ms.Thi). Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi lại trong thời gian sớm nhất có thể.