Khi đăng ký và giữ chỗ từ 21/04 đến 07/05

Bạn sẽ nhận được ưu đãi như sau:

Luyện thi IELTS 4 kỹ năng

Luyện thi IELTS Writing và Speaking

Bonus

Đăng ký nhận ưu đãi

Tư vấn viên sẽ liên hệ với bạn sau lễ